nGày 18/11/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/9/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/9/2018
 • 00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 22 (Trung Quốc)
 • 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 23 (Đài Loan)
 • 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 24 (Đài Loan)
 • 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 8 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 21 (Đài Loan)
 • 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 9 (Trung Quốc)
 • 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 22 (Trung Quốc)
 • 07:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 9 (Trung Quốc)
 • 08:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 21 (Đài Loan)
 • 09:45:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 8 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 9 (Trung Quốc)
 • 11:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 21 (Đài Loan)
 • 12:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 23 (Trung Quốc)
 • 13:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 8 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 9 (Trung Quốc)
 • 15:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 21 (Đài Loan)
 • 16:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 23 (Trung Quốc)
 • 17:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 25 (Đài Loan)
 • 18:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 26 (Đài Loan)
 • 19:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 9 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 22 (Đài Loan)
 • 21:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 10 (Trung Quốc)
 • 22:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 23 (Trung Quốc)
 • 23:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 9 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/9/2018