nGày 16/11/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/7/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/7/2018
 • 00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 1 (Trung Quốc)
 • 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 20 (Philippines)
 • 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 39 (Hàn Quốc)
 • 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 39 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 21 (Philippines)
 • 05:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 36 (Trung Quốc)
 • 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 1 (Trung Quốc)
 • 07:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 39 (Hàn Quốc)
 • 08:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 20 (Philippines)
 • 09:45:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 39 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 36 (Trung Quốc)
 • 11:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 21 (Philippines)
 • 12:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 2 (Trung Quốc)
 • 13:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 39 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 36 (Trung Quốc)
 • 15:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 21 (Philippines)
 • 16:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 2 (Trung Quốc)
 • 17:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 21 (Philippines)
 • 18:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 40 (Hàn Quốc)
 • 19:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 40 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 22 (Philippines)
 • 21:00:00TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tập 37 (Trung Quốc)
 • 22:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 2 (Trung Quốc)
 • 23:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 40 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/7/2018