nGày 17/09/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/5/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/5/2019
00:00:00ĐOẠT TÌNH – Tập 17 (Thái Lan)
01:00:00QUÝ ÔNG TRỞ LẠI – Tập 18 (Hàn Quốc)
02:00:00ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 19 (Singapore)
03:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 19 (Hàn Quốc)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 50 (Mexico)
05:00:00HOA HỒNG LỬA – Tập 6 (Thái Lan)
06:00:00ĐOẠT TÌNH – Tập 17 (Thái Lan)
07:00:00HOA HỒNG LỬA – Tập 6 (Thái Lan)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 50 (Mexico)
09:45:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 19 (Hàn Quốc)
10:00:00HOA HỒNG LỬA – Tập 6 (Thái Lan)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 50 (Mexico)
12:00:00ĐOẠT TÌNH – Tập 18 (Thái Lan)
13:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 19 (Hàn Quốc)
14:00:00HOA HỒNG LỬA – Tập 6 (Thái Lan)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 50 (Mexico)
16:00:00ĐOẠT TÌNH – Tập 18 (Thái Lan)
17:00:00QUÝ ÔNG TRỞ LẠI – Tập 19 (Hàn Quốc)
18:00:00ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 20 (Singapore)
19:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 20 (Hàn Quốc)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 51 (Mexico)
21:00:00HOA HỒNG LỬA – Tập 7 (Thái Lan)
22:00:00ĐOẠT TÌNH – Tập 18 (Thái Lan)
23:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 20 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/5/2019