21 October, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 17/10/2020

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 13 (Mexico)
01:00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tâp 2 (Đài Loan)
02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 57 (Trung Quốc)
03:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tâp 1 (Trung Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 76 (Trung Quốc)
05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 14 (Thái Lan)
06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 13 (Mexico)
07:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 14 (Thái Lan)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 76 (Trung Quốc)
09:45:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tâp 2 (Đài Loan)
10:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 57 (Trung Quốc)
11:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tâp 1 (Trung Quốc)
12:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 14 (Mexico)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 76 (Trung Quốc)
14:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 14 (Thái Lan)
15:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 14 (Mexico)
16:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 57 (Trung Quốc)
17:00:00 BẠN GÁI TIN ĐỒN – Tâp 3 (Đài Loan)
18:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 58 (Trung Quốc)
19:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tâp 2 (Trung Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 77 (Trung Quốc)
21:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 15 (Thái Lan)
22:00:00 TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – Tâp 2 (Trung Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 77 (Trung Quốc)