nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/9/2017

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/9/2017
00:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 15 (Trung Quốc)
01:00RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 21 (Ấn Độ)
02:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 6 (Đài Loan)
03:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 14 (Hàn Quốc)
04:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 20 (Cuối) (Singapore)
05:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 64 (Trung Quốc)
06:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 15 (Trung Quốc)
07:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 6 (Đài Loan)
08:00RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 21 (Ấn Độ)
09:45MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 14 (Hàn Quốc)
10:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 64 (Trung Quốc)
11:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 20 (Cuối) (Singapore)
12:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 16 (Trung Quốc)
13:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 14 (Hàn Quốc)
14:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 64 (Trung Quốc)
15:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 20 (Cuối) (Singapore)
16:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 16 (Trung Quốc)
17:00RƯỚC CỦA HỒI MÔN – Tập 22 (Ấn Độ)
18:00HOA LƯỠNG SINH – Tập 7 (Đài Loan)
19:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 15 (Hàn Quốc)
20:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tâp 1 (Đài Loan)
21:00TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 65 (Trung Quốc)
22:00ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 16 (Trung Quốc)
23:00MỸ NỮ TÁI SINH – Tập 15 (Hàn Quốc)

 

Comments

comments

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/9/2017