nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/2/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/2/2019
00:00:00VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 23 (Thái Lan)
01:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 78 (Ấn Độ)
02:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 79 (Ấn Độ)
03:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 11 (Đài Loan)
04:00:00SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 10 (Singapore)
05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 71 (Trung Quốc)
06:00:00VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 23 (Thái Lan)
07:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 71 (Trung Quốc)
08:00:00SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 10 (Singapore)
09:45:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 11 (Đài Loan)
10:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 71 (Trung Quốc)
11:00:00SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 10 (Singapore)
12:00:00VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 24 (Thái Lan)
13:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 11 (Đài Loan)
14:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 71 (Trung Quốc)
15:00:00SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 10 (Singapore)
16:00:00VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 24 (Thái Lan)
17:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 80 (Ấn Độ)
18:00:00CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC – Tập 81 (Ấn Độ)
19:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 12 (Đài Loan)
20:00:00SĂN ĐUỔI VẬN MAY – Tập 11 (Singapore)
21:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 1 – Tập 72 (Trung Quốc)
22:00:00VẦNG TRĂNG TỎA SÁNG – Tập 24 (Thái Lan)
23:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 12 (Đài Loan)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 16/2/2019