nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/9/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/9/2018
 • 00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 20 (Trung Quốc)
 • 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 19 (Đài Loan)
 • 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 20 (Đài Loan)
 • 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 6 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 19 (Đài Loan)
 • 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 7 (Trung Quốc)
 • 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 20 (Trung Quốc)
 • 07:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 7 (Trung Quốc)
 • 08:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 19 (Đài Loan)
 • 09:45:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 6 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 7 (Trung Quốc)
 • 11:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 19 (Đài Loan)
 • 12:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 21 (Trung Quốc)
 • 13:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 6 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 7 (Trung Quốc)
 • 15:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 19 (Đài Loan)
 • 16:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 21 (Trung Quốc)
 • 17:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 21 (Đài Loan)
 • 18:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 22 (Đài Loan)
 • 19:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 7 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 20 (Đài Loan)
 • 21:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 8 (Trung Quốc)
 • 22:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 21 (Trung Quốc)
 • 23:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 7 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/9/2018