nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/4/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/4/2019
00:00:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 5 (Singapore)
01:00:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 2 (Singapore)
02:00:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 3 (Singapore)
03:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 69 (Đài Loan)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 18 (Mexico)
05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 54 (Trung Quốc)
06:00:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 5 (Singapore)
07:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 54 (Trung Quốc)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 18 (Mexico)
09:45:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 69 (Đài Loan)
10:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 54 (Trung Quốc)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 18 (Mexico)
12:00:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 6 (Singapore)
13:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 69 (Đài Loan)
14:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 54 (Trung Quốc)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 18 (Mexico)
16:00:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 6 (Singapore)
17:00:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 4 (Singapore)
18:00:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 5 (Singapore)
19:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 70 (Đài Loan)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 19 (Mexico)
21:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 55 (Trung Quốc)
22:00:00ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 6 (Singapore)
23:00:00BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 70 (Đài Loan)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/4/2019