18 January, 2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/1/2021

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 103 (Mexico)
01:00:00 BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 12 (Singapore)
02:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 45 (Đài Loan)
03:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 46 (Trung Quốc)
04:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 33 (Đài Loan)
05:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 54 (Ấn Độ)
06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 103 (Mexico)
07:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 54 (Ấn Độ)
08:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 33 (Đài Loan)
09:45:00 BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 12 (Singapore)
10:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 45 (Đài Loan)
11:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 46 (Trung Quốc)
12:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 104 (Mexico)
13:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 33 (Đài Loan)
14:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 54 (Ấn Độ)
15:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 104 (Mexico)
16:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 45 (Đài Loan)
17:00:00 BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 13 (Singapore)
18:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 46 (Đài Loan)
19:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 47 (Trung Quốc)
20:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 34 (Đài Loan)
21:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 55 (Ấn Độ)
22:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 47 (Trung Quốc)
23:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 34 (Đài Loan)