nGày 21/01/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/1/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/1/2018
00:00NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 56 (Đài Loan)
01:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 81 (Ấn Độ)
02:00PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 35 (Đài Loan)
03:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 76 (Hàn Quốc)
04:00SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 17 (Thái Lan)
05:00HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 18 (Trung Quốc)
06:00NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 56 (Đài Loan)
07:00PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 35 (Đài Loan)
08:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 81 (Ấn Độ)
09:45THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 76 (Hàn Quốc)
10:00HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 18 (Trung Quốc)
11:00SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 17 (Thái Lan)
12:00NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 57 (Đài Loan)
13:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 76 (Hàn Quốc)
14:00HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 18 (Trung Quốc)
15:00SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 17 (Thái Lan)
16:00NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 57 (Đài Loan)
17:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 82 (Ấn Độ)
18:00PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 36 (Đài Loan)
19:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 77 (Hàn Quốc)
20:00SỨ MỆNH LINH HỒN – Tập 18 (Thái Lan)
21:00HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 19 (Trung Quốc)
22:00NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 57 (Đài Loan)
23:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 77 (Hàn Quốc)

 

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/1/2018