nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/7/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/7/2019
00:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 27 (Singapore)
01:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 53 (Hàn Quốc)
02:00:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 37 (Trung Quốc)
03:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 77 (Hàn Quốc)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 108 (Mexico)
05:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 36 (Philippines)
06:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 27 (Singapore)
07:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 36 (Philippines)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 108 (Mexico)
09:45:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 77 (Hàn Quốc)
10:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 36 (Philippines)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 108 (Mexico)
12:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 28 (Singapore)
13:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 77 (Hàn Quốc)
14:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 36 (Philippines)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 108 (Mexico)
16:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 28 (Singapore)
17:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 54 (Hàn Quốc)
18:00:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 38 (Cuối) (Trung Quốc)
19:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 78 (Cuối) (Hàn Quốc)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 109 (Mexico)
21:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 37 (Philippines)
22:00:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 28 (Singapore)
23:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 78 (Cuối) (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/7/2019