nGày 18/12/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/3/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/3/2018
00:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 25 (Singapore)
01:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 139 (Ấn Độ)
02:00ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 32 (Singapore)
03:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 12 (Hàn Quốc)
04:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 10 (Singapore)
05:00LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 12 (Đài Loan)
06:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 25 (Singapore)
07:00ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 32 (Singapore)
08:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 139 (Ấn Độ)
09:45BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 12 (Hàn Quốc)
10:00LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 12 (Đài Loan)
11:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 10 (Singapore)
12:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 26 (Singapore)
13:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 12 (Hàn Quốc)
14:00LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 12 (Đài Loan)
15:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 10 (Singapore)
16:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 26 (Singapore)
17:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 140 (Ấn Độ)
18:00ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 33 (Singapore)
19:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 13 (Hàn Quốc)
20:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 11 (Singapore)
21:00LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 13 (Đài Loan)
22:00SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 26 (Singapore)
23:00BÍ MẬT BỊ ĐÁNH CẮP – Tập 13 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/3/2018