nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/2/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/2/2018
00:00NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 86 (Đài Loan)
01:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 111 (Ấn Độ)
02:00ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 4 (Singapore)
03:00NGOẠI TÌNH – Tập 9 (Hàn Quốc)
04:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 17 (Singapore)
05:00HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 48 (Trung Quốc)
06:00NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 86 (Đài Loan)
07:00ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 4 (Singapore)
08:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 111 (Ấn Độ)
09:45NGOẠI TÌNH – Tập 9 (Hàn Quốc)
10:00HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 48 (Trung Quốc)
11:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 17 (Singapore)
12:00NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 87 (Đài Loan)
13:00NGOẠI TÌNH – Tập 9 (Hàn Quốc)
14:00HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 48 (Trung Quốc)
15:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 17 (Singapore)
16:00NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 87 (Đài Loan)
17:00NHÀ CÓ 7 MẸ CHỒNG – Tập 112 (Ấn Độ)
18:00ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 5 (Singapore)
19:00NGOẠI TÌNH – Tập 10 (Hàn Quốc)
20:00GỌI TÊN GIẤC MƠ – Tập 18 (Singapore)
21:00HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 49 (Trung Quốc)
22:00NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG – Tập 87 (Đài Loan)
23:00NGOẠI TÌNH – Tập 10 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 14/2/2018