20 January, 2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/8/2020

00:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 38 (Đài Loan)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 10 (Đài Loan)
02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 48 (Đài Loan)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 29 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 11 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 49 (Trung Quốc)
06:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 38 (Đài Loan)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 49 (Trung Quốc)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 11 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 10 (Đài Loan)
10:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 48 (Đài Loan)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 29 (Hàn Quốc)
12:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 39 (Đài Loan)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 11 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 49 (Trung Quốc)
15:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 39 (Đài Loan)
16:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 48 (Đài Loan)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 11 (Đài Loan)
18:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 49 (Đài Loan)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 30 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 12 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 50 (Trung Quốc)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 30 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 12 (Trung Quốc)