nGày 13/12/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/10/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/10/2018
 • 00:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 48 (Trung Quốc)
 • 01:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 75 (Đài Loan)
 • 02:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 76 (Đài Loan)
 • 03:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 34 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 47 (Đài Loan)
 • 05:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 35 (Trung Quốc)
 • 06:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 48 (Trung Quốc)
 • 07:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 35 (Trung Quốc)
 • 08:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 47 (Đài Loan)
 • 09:45:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 34 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 35 (Trung Quốc)
 • 11:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 47 (Đài Loan)
 • 12:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 49 (Trung Quốc)
 • 13:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 34 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 35 (Trung Quốc)
 • 15:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 47 (Đài Loan)
 • 16:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 49 (Trung Quốc)
 • 17:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 77 (Đài Loan)
 • 18:00:00HẠNH PHÚC TRÊN MẶT TRĂNG – Tập 78 (Đài Loan)
 • 19:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 35 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00CUỘC CHIẾN THỪA KẾ – Tập 48 (Đài Loan)
 • 21:00:00CỔ KIẾM KỲ ĐÀM – Tập 36 (Trung Quốc)
 • 22:00:00THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 49 (Trung Quốc)
 • 23:00:00TIỂU THƯ UY QUYỀN – Tập 35 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/10/2018