17 January, 2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 13/1/2021

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 101 (Mexico)
01:00:00 BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 10 (Singapore)
02:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 43 (Đài Loan)
03:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 44 (Trung Quốc)
04:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 31 (Đài Loan)
05:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 52 (Ấn Độ)
06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 101 (Mexico)
07:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 52 (Ấn Độ)
08:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 31 (Đài Loan)
09:45:00 BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 10 (Singapore)
10:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 43 (Đài Loan)
11:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 44 (Trung Quốc)
12:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 102 (Mexico)
13:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 31 (Đài Loan)
14:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 52 (Ấn Độ)
15:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 102 (Mexico)
16:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 43 (Đài Loan)
17:00:00 BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – Tập 11 (Singapore)
18:00:00 BÍ MẬT TRÀ HOA VIÊN – Tập 44 (Đài Loan)
19:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 45 (Trung Quốc)
20:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 32 (Đài Loan)
21:00:00 MẬT VỤ RAGHAV – Tập 53 (Ấn Độ)
22:00:00 TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 45 (Trung Quốc)
23:00:00 LAN LĂNG VƯƠNG PHI – Tập 32 (Đài Loan)