nGày 12/11/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/6/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/6/2019
00:00:00VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 15 (Singapore)
01:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 21 (Hàn Quốc)
02:00:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 5 (Trung Quốc)
03:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 45 (Hàn Quốc)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 76 (Mexico)
05:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 4 (Philippines)
06:00:00VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 15 (Singapore)
07:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 4 (Philippines)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 76 (Mexico)
09:45:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 45 (Hàn Quốc)
10:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 4 (Philippines)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 76 (Mexico)
12:00:00VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 16 (Singapore)
13:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 45 (Hàn Quốc)
14:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 4 (Philippines)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 76 (Mexico)
16:00:00VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 16 (Singapore)
17:00:00NƯỚC MẮT PHỤ NỮ – Tập 22 (Hàn Quốc)
18:00:00BẢO VẬT THẦN Y – Tập 6 (Trung Quốc)
19:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 46 (Hàn Quốc)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 77 (Mexico)
21:00:00CHIẾN BINH HỌC ĐƯỜNG – Tập 5 (Philippines)
22:00:00VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 16 (Singapore)
23:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 46 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 12/6/2019