nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/11/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/11/2019
00:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 60 (Singapore)
01:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 32 (Philippines)
02:00:00CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 19 (Trung Quốc)
03:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 35 (Hàn Quốc)
04:00:00TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 13 (Trung Quốc)
05:00:00CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 33 (Thái Lan)
06:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 60 (Singapore)
07:00:00CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 33 (Thái Lan)
08:00:00TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 13 (Trung Quốc)
09:45:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 35 (Hàn Quốc)
10:00:00CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 33 (Thái Lan)
11:00:00TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 13 (Trung Quốc)
12:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 61 (Singapore)
13:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 35 (Hàn Quốc)
14:00:00CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 33 (Thái Lan)
15:00:00TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 13 (Trung Quốc)
16:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 61 (Singapore)
17:00:00MẶT NẠ ANH HÙNG – Tập 33 (Philippines)
18:00:00CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 20 (Trung Quốc)
19:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 36 (Hàn Quốc)
20:00:00TRẠCH THIÊN KÝ – Tâp 14 (Trung Quốc)
21:00:00CẠM BẪY THIÊN THẦN – Tập 34 (Thái Lan)
22:00:00NGƯỜI THÊU GIẤC MƠ – Tập 61 (Singapore)
23:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 36 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/11/2019