30 October, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 11/10/2020

00:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 7 (Mexico)
01:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 69 (Đài Loan)
02:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 51 (Trung Quốc)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 88 (Hàn Quốc)
04:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 70 (Trung Quốc)
05:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 8 (Thái Lan)
06:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 7 (Mexico)
07:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 8 (Thái Lan)
08:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 70 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 69 (Đài Loan)
10:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 51 (Trung Quốc)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 88 (Hàn Quốc)
12:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 8 (Mexico)
13:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 70 (Trung Quốc)
14:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 8 (Thái Lan)
15:00:00 LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 8 (Mexico)
16:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 51 (Trung Quốc)
17:00:00 ĐỪNG GỌI TÊN EM – Tập 70 (Đài Loan)
18:00:00 HOAN HỶ HUYỆN LỆNH – Tập 52 (Trung Quốc)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 89 (Hàn Quốc)
20:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 71 (Trung Quốc)
21:00:00 VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 9 (Thái Lan)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 89 (Hàn Quốc)
23:00:00 HẬU CUNG NHƯ Ý TRUYỆN – Tập 71 (Trung Quốc)