nGày 23/03/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/8/2018

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/8/2018
 • 00:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 25 (Trung Quốc)
 • 01:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 45 (Ấn Độ)
 • 02:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 63 (Hàn Quốc)
 • 03:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 63 (Hàn Quốc)
 • 04:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 45 (Ấn Độ)
 • 05:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 15 (Trung Quốc)
 • 06:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 25 (Trung Quốc)
 • 07:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 63 (Hàn Quốc)
 • 08:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 45 (Ấn Độ)
 • 09:45:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 63 (Hàn Quốc)
 • 10:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 15 (Trung Quốc)
 • 11:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 45 (Ấn Độ)
 • 12:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 26 (Trung Quốc)
 • 13:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 63 (Hàn Quốc)
 • 14:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 15 (Trung Quốc)
 • 15:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 45 (Ấn Độ)
 • 16:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 26 (Trung Quốc)
 • 17:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 45 (Ấn Độ)
 • 18:00:00THIÊN THẦN BÁO THÙ – Tập 64 (Hàn Quốc)
 • 19:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 64 (Hàn Quốc)
 • 20:00:00TRUY TÌM DẤU VẾT – Tập 46 (Ấn Độ)
 • 21:00:00ÔNG THẦY BÁ ĐẠO – Tập 16 (Trung Quốc)
 • 22:00:00KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG – Tập 26 (Trung Quốc)
 • 23:00:00NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 64 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/8/2018