24 October, 2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 10/7/2020

00:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 4 (Đài Loan)
01:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 16 (Singapore)
02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 14 (Đài Loan)
03:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 10 (Singapore)
04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 15 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 15 (Trung Quốc)
06:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 4 (Đài Loan)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 15 (Trung Quốc)
08:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 15 (Trung Quốc)
09:45:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 16 (Singapore)
10:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 14 (Đài Loan)
11:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 10 (Singapore)
12:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 5 (Đài Loan)
13:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 15 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 15 (Trung Quốc)
15:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 5 (Đài Loan)
16:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 14 (Đài Loan)
17:00:00 ĐÀN ÔNG PHẢI THẾ – Tập 17 (Singapore)
18:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 15 (Đài Loan)
19:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 11 (Singapore)
20:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 16 (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 16 (Trung Quốc)
22:00:00 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI – Tập 11 (Singapore)
23:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 16 (Trung Quốc)