13 April, 2021

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/8/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/8/2020

00:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 26 (Đài Loan)
01:00:00 VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 18 (Singapore)
02:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 36 (Đài Loan)
03:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 17 (Hàn Quốc)
04:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 37 (Trung Quốc)
05:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 37 (Trung Quốc)
06:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 26 (Đài Loan)
07:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 37 (Trung Quốc)
08:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 37 (Trung Quốc)
09:45:00 VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 18 (Singapore)
10:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 36 (Đài Loan)
11:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 17 (Hàn Quốc)
12:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 27 (Đài Loan)
13:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 37 (Trung Quốc)
14:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 37 (Trung Quốc)
15:00:00 HOA LƯỠNG SINH – Tập 27 (Đài Loan)
16:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 36 (Đài Loan)
17:00:00 VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU – Tập 19 (Singapore)
18:00:00 TÂN BÁT TIÊN TRUYỀN KỲ – Tập 37 (Đài Loan)
19:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 18 (Hàn Quốc)
20:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 38 (Cuối) (Trung Quốc)
21:00:00 ẢO MỘNG GIÀU SANG – Tập 38 (Trung Quốc)
22:00:00 NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – Tập 18 (Hàn Quốc)
23:00:00 ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – Tập 38 (Cuối) (Trung Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/8/2020