nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/5/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/5/2019
00:00:00ĐOẠT TÌNH – Tập 1 (Thái Lan)
01:00:00QUÝ ÔNG TRỞ LẠI – Tập 2 (Hàn Quốc)
02:00:00ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 3 (Singapore)
03:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 3 (Hàn Quốc)
04:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 34 (Mexico)
05:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 70 (Trung Quốc)
06:00:00ĐOẠT TÌNH – Tập 1 (Thái Lan)
07:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 70 (Trung Quốc)
08:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 34 (Mexico)
09:45:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 3 (Hàn Quốc)
10:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 70 (Trung Quốc)
11:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 34 (Mexico)
12:00:00ĐOẠT TÌNH – Tập 2 (Thái Lan)
13:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 3 (Hàn Quốc)
14:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 70 (Trung Quốc)
15:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 34 (Mexico)
16:00:00ĐOẠT TÌNH – Tập 2 (Thái Lan)
17:00:00QUÝ ÔNG TRỞ LẠI – Tập 3 (Hàn Quốc)
18:00:00ĐẮC KỶ TRỤ VƯƠNG – Tập 4 (Singapore)
19:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 4 (Hàn Quốc)
20:00:00LỜI NGUYỀN NGỌT NGÀO – Tập 35 (Mexico)
21:00:00TÂN BẢNG PHONG THẦN – PHẦN 2 – Tập 71 (Trung Quốc)
22:00:00ĐOẠT TÌNH – Tập 2 (Thái Lan)
23:00:00CÂU CHUYỆN MẸ TÔI – Tập 4 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/5/2019