nGày 09/12/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/12/2019

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/12/2019
00:00:00MẮT LỬA – Tập 18 (Philippine)
01:00:00MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 9 (Đài Loan)
02:00:00CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 39 (Trung Quốc)
03:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 55 (Hàn Quốc)
04:00:00TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 33 (Trung Quốc)
05:00:00VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 17 (Thái Lan)
06:00:00MẮT LỬA – Tập 18 (Philippine)
07:00:00VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 17 (Thái Lan)
08:00:00TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 33 (Trung Quốc)
09:45:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 55 (Hàn Quốc)
10:00:00VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 17 (Thái Lan)
11:00:00TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 33 (Trung Quốc)
12:00:00MẮT LỬA – Tập 19 (Philippine)
13:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 55 (Hàn Quốc)
14:00:00VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 17 (Thái Lan)
15:00:00TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 33 (Trung Quốc)
16:00:00MẮT LỬA – Tập 19 (Philippine)
17:00:00MÀU CỦA NƯỚC MẮT – Tập 10 (Đài Loan)
18:00:00CỰC PHẨM TÂN NƯƠNG – Tập 40 (Cuối) (Trung Quốc)
19:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 56 (Hàn Quốc)
20:00:00TRẠCH THIÊN KÝ – Tập 34 (Trung Quốc)
21:00:00VŨ KHÚC THIÊN THẦN – Tập 18 (Thái Lan)
22:00:00MẮT LỬA – Tập 19 (Philippine)
23:00:00CHUNG MỘT MÁI NHÀ – Tập 56 (Hàn Quốc)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 1/12/2019