18 September, 2020

Lịch phát sóng Red by HBO

Red by HBO là kênh phim Châu Á phát sóng những bộ phim bom tấn mới nhất của điện ảnh khu vực châu Á, phim truyền hình, tin tức giải trí, và phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng do hãng truyền hình HBO Asia và Mei-Ah Hong Kong hợp tác sản xuất.

Lịch phát sóng Red by HBO 21/9/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 01:50 BIG THREE DRAGONS 03:50 STRAYER’S CHRONICLE 06:10 SWEET SUMMER LOVE 08:00 WOLF GIRL AND BLACK PRINCE 10:10 AIRPOCALYPSE 12:10 LOVE REBORN 14:00 RANMARU: THE MAN WITH THE GOD TONGUE 15:50 SHINOBI: HEART UNDER BLADE 17:40 STRAYER’S CHRONICLE 20:00 BIG THREE DRAGONS 22:00 THE BIG SHOT

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 20/9/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 01:20 WOLF GIRL AND BLACK PRINCE 03:30 GO BROTHER 05:40 HORROR HOTLINE…BIG HEAD MONSTER 07:20 OLD BOYS: THE WAY OF THE DRAGON 09:20 THE ANTIQUE 11:30 RUN! T HIGH SCHOOL BASKETBALL CLUB 13:40 THE BIG SHOT 15:40 HARUTA & CHIKA 17:50 OLD BOYS: THE WAY OF THE DRAGON 19:50 WOLF GIRL AND BLACK …

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 19/9/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:10 THE BIG SHOT 02:10 IKIGAMI: THE ULTIMATE LIMIT 04:40 SEE YOU TOMORROW 07:00 STRAYER’S CHRONICLE 09:20 BIG THREE DRAGONS 11:20 FAMILY OF STRANGERS 13:30 THE ANTIQUE 15:40 THE BIG SHOT 17:40 SEE YOU TOMORROW 20:00 AIRPOCALYPSE 22:00 FOOD LORE S1 23:00 STRAYER’S CHRONICLE

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 18/9/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 SOLOMON’S PERJURY PART 2: JUDGEMENT 02:40 RANMARU: THE MAN WITH THE GOD TONGUE 04:30 PARADISE NEXT 06:20 STEP UP: YEAR OF THE DANCE 08:00 SOLOMON’S PERJURY PART 2: JUDGEMENT 10:40 SWEET SIXTEEN 12:30 TRADE YOUR LOVE 14:10 LION STANDING AGAINST THE WIND 16:40 PARADISE NEXT 18:30 RANMARU: THE MAN WITH THE GOD …

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 17/9/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 SOLOMON’S PERJURY PART 2: JUDGEMENT 02:40 RANMARU: THE MAN WITH THE GOD TONGUE 04:30 PARADISE NEXT 06:20 STEP UP: YEAR OF THE DANCE 08:00 SOLOMON’S PERJURY PART 2: JUDGEMENT 10:40 SWEET SIXTEEN 12:30 TRADE YOUR LOVE 14:10 LION STANDING AGAINST THE WIND 16:40 PARADISE NEXT 18:30 RANMARU: THE MAN WITH THE GOD …

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 15/9/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 01:30 DRAGON RELOADED 03:20 LEAVING THE SCENE 05:20 SOLOMON’S PERJURY PART 2: JUDGEMENT 08:00 THE LONG EXCUSE 10:20 RANMARU: THE MAN WITH THE GOD TONGUE 12:10 THREE BAD GUYS 14:00 STEP UP: YEAR OF THE DANCE 15:40 SEE YOU TOMORROW 18:00 WOLF GIRL AND BLACK PRINCE 20:10 RANMARU: THE MAN WITH THE GOD …

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 16/9/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 01:40 SWEET SIXTEEN 03:30 SPLIT 05:40 NAGASAKI: MEMORIES OF MY SON 08:00 LION STANDING AGAINST THE WIND 10:30 DRAGON RELOADED 12:20 FOR LOVE 14:10 PARADISE NEXT 16:00 SWEET SIXTEEN 17:50 AIRPOCALYPSE 19:50 SPLIT 22:00 LEAVING THE SCENE

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 14/9/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:10 LEAVING THE SCENE 02:10 SOLOMON’S PERJURY PART 2: JUDGEMENT 04:50 TWILIGHT: SAYA IN SASARA 07:00 SWEET SIXTEEN 08:50 LEAVING THE SCENE 10:50 SPLIT 13:00 DRAGON RELOADED 14:50 THE EMPEROR’S SHADOW 17:10 LION STANDING AGAINST THE WIND 19:40 PRINCESS JELLYFISH 22:00 RANMARU: THE MAN WITH THE GOD TONGUE 23:50 STEP UP: YEAR OF …

Chi tiết