12 May, 2021

Lịch phát sóng Red by HBO

Red by HBO là kênh phim Châu Á phát sóng những bộ phim bom tấn mới nhất của điện ảnh khu vực châu Á, phim truyền hình, tin tức giải trí, và phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng do hãng truyền hình HBO Asia và Mei-Ah Hong Kong hợp tác sản xuất.

Lịch phát sóng Red by HBO 19/11/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 THE DISCLOSER 01:50 SHAOLIN 04:10 INTIMATE ENEMIES 06:10 LOCK-ON LOVE 08:00 THE FEARLESS S1 09:00 THE FEARLESS S1 10:00 GONE WITH THE LIGHT 12:20 THE DISCLOSER 14:10 KEYBOARD WARRIORS 15:50 LITTLE LOVE SONG 18:00 INTIMATE ENEMIES 20:00 JESTERS: THE GAME CHANGERS 22:00 WOOD JOB!

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 18/11/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 02:10 HERE COMES FORTUNE 04:00 LITTLE LOVE SONG 06:10 FLYING WITH YOU 08:00 MIN & MAX 09:40 SHAOLIN 12:00 LOCK-ON LOVE 13:50 GONE WITH THE LIGHT 16:10 INTIMATE ENEMIES 18:10 FLYING WITH YOU 20:00 THE FEARLESS S1 21:00 THE FEARLESS S1 22:00 FAT BUDDIES

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 17/11/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 JESTERS: THE GAME CHANGERS 02:00 FLYING WITH YOU 03:50 ORGAN 06:00 THE WITNESS 08:20 ALWAYS MISS YOU 10:10 INTIMATE ENEMIES 12:10 FIRST OF MAY 14:10 JESTERS: THE GAME CHANGERS 16:10 KUNG FU FIGHTER 18:00 LITTLE LOVE SONG 20:10 THE DISCLOSER 22:00 LOCK-ON LOVE 23:50 GONE WITH THE LIGHT

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 16/11/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:10 FAT BUDDIES 02:10 GO BROTHER 04:10 BABY 06:00 FIRST OF MAY 08:00 LOCK-ON LOVE 09:50 MIN & MAX 11:30 VORTEX 13:20 SHAOLIN 15:40 THE WITNESS 18:00 BABY 19:50 WOOD JOB! 22:00 INTIMATE ENEMIES

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 15/11/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 BABY 01:50 LITTLE LOVE SONG 04:00 WOOD JOB! 06:10 THE DISCLOSER 08:00 EVEREST: THE SUMMIT OF THE GODS 10:10 THE WITNESS 12:30 FLYING WITH YOU 14:20 THE FEARLESS S1 15:20 THE FEARLESS S1 16:20 THE DISCLOSER 18:10 FIRST OF MAY 20:10 LOCK-ON LOVE 22:00 Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 …

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 14/11/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 INTIMATE ENEMIES 02:00 THE DISCLOSER 03:50 HERE COMES FORTUNE 05:40 SHAOLIN 08:00 DANGEROUS COPS: FINAL 5 DAYS 10:10 JESTERS: THE GAME CHANGERS 12:10 WOOD JOB! 14:20 INTIMATE ENEMIES 16:20 KEYBOARD WARRIORS 18:00 THE WITNESS 20:20 MIN & MAX 22:00 THE FEARLESS S1 23:00 THE FEARLESS S1

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 13/11/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 01:30 SECOND LIFE 02:50 CHINESE MIDNIGHT EXPRESS II 04:30 HOW SHE LEFT ME 06:30 A BUSY NIGHT 08:10 FLYING WITH YOU 10:00 THE DISCLOSER 11:50 BABY 13:40 FIRST OF MAY 15:40 LOCK-ON LOVE 17:30 WOOD JOB! 19:40 GONE WITH THE LIGHT 22:00 JESTERS: THE GAME CHANGERS

Chi tiết

Lịch phát sóng Red by HBO 12/11/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 02:00 ORGAN 04:10 DRAGON SQUAD 06:10 THE FIRST SHOT 08:00 TOSHIMAEN: HAUNTED PARK 09:30 KUNG FU FIGHTER 11:20 LOVE IN 50 METERS 13:00 THE FIRST SHOT 14:50 DANGEROUS COPS: FINAL 5 DAYS 17:00 SECOND LIFE 18:20 ORGAN 20:30 TOSHIMAEN: HAUNTED PARK 22:00 A BUSY NIGHT 23:40 VORTEX

Chi tiết