Lịch phát sóng Red by HBO

Red by HBO là kênh phim Châu Á chuyên phát sóng những bộ phim bom tấn mới nhất của điện ảnh khu vực châu Á, phim truyền hình, tin tức giải trí, và phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng do hãng truyền hình HBO Asia và Mei-Ah Hong Kong hợp tác sản xuất. Kênh ra mắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2010 với tên ban đầu là Screen Red. Kênh . Từ ngày 1 tháng 10 năm 2015, kênh Screen Red được đổi tên thành Red by HBO

Lịch phát sóng Red by HBO 6/7/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:20 PERFECT WORLD 02:10 YES, SIR! 7 04:10 BABY 06:00 CAT FUNERAL 08:00 THE LOVE FLU 09:40 PERFECT WORLD 11:30 LET THE BULLETS FLY 13:50 THE BLACK SWINDLER 16:10 MIDNIGHT TRAIN 17:40 FRUITS OF FAITH 20:10 BABY 22:00 THE BLACK SWINDLER

Read More »

Lịch phát sóng Red by HBO 5/7/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:40 BABY 02:30 THE LOVE FLU 04:10 A GAMBLER’S STORY 05:50 ATARU – THE FIRST LOVE & THE LAST KILL 08:00 HAUNTED CAMPUS 09:40 THE LOVE FLU 11:20 DESIGN X 7 LOVE 13:30 BABEL S1 14:50 BABEL S1 16:10 ATARU – THE FIRST LOVE & THE LAST KILL 18:20 CAT FUNERAL 20:20 THE …

Read More »

Lịch phát sóng Red by HBO 4/7/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 02:10 ATARU – THE FIRST LOVE & THE LAST KILL 04:20 PERFECT WORLD 06:10 BABY 08:00 BORI 10:00 A CHAIR ON THE PLAINS 12:30 RAINBOW PLAYGROUND 14:20 IT’S A MAD, MAD, MAD, MAD SHOW 16:10 THE BLACK SWINDLER 18:30 HAUNTED CAMPUS 20:10 PERFECT WORLD 22:00 BABEL S1 23:20 BABEL S1

Read More »

Lịch phát sóng Red by HBO 3/7/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 02:00 MOHICAN COMES HOME 04:10 OUR DEPARTURES 06:20 THE LOVE CLINIC 08:10 DESIGN X 7 LOVE 10:20 ATARU – THE FIRST LOVE & THE LAST KILL 12:30 BABY 14:20 CAT FUNERAL 16:20 THE LOVE FLU 18:00 STAR OF BETHLEHEM 20:00 BORI 22:00 RAINBOW PLAYGROUND 23:50 THE BLACK SWINDLER

Read More »

Lịch phát sóng Red by HBO 2/7/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 SUNSHINE 01:50 FAT BUDDIES 03:50 DANCING ELEPHANT 05:50 LITTLE LOVE SONG 08:00 BABEL S1 09:20 BABEL S1 10:40 DANCING ELEPHANT 12:40 SOMEONE IN THE CLOUDS 14:30 SUNSHINE 16:20 FRIGHT NIGHT (2016) 18:00 THE LONG WAY HOME 20:00 ROMANG 22:00 THE LOVE CLINIC 23:50 DANGEROUS COPS: FINAL 5 DAYS

Read More »

Lịch phát sóng Red by HBO 1/7/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:10 DANCING ELEPHANT 02:10 DANGEROUS COPS: FINAL 5 DAYS 04:20 SOMEONE IN THE CLOUDS 06:10 WHAT A WONDERFUL FAMILY! 3: MY WIFE, MY LIFE 08:20 THE LONG WAY HOME 10:20 OUR DEPARTURES 12:30 ALMOST CHE 14:40 FRUITS OF FAITH 17:10 WHAT A WONDERFUL FAMILY! 3: MY WIFE, MY LIFE 19:20 BABEL S1 20:40 …

Read More »

Lịch phát sóng Red by HBO 30/6/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 LITTLE LOVE SONG 02:10 SUNSHINE 04:00 THE LONG WAY HOME 06:00 IP MAN 08:00 ROMANG 10:00 SOMEONE IN THE CLOUDS 11:50 THE LOVE CLINIC 13:40 WHAT A WONDERFUL FAMILY! 3: MY WIFE, MY LIFE 15:50 LITTLE LOVE SONG 18:00 DANGEROUS COPS: FINAL 5 DAYS 20:10 SUNSHINE 22:00 OUR DEPARTURES

Read More »

Lịch phát sóng Red by HBO 29/6/2020

REB BY HBO www.lichtruyenhinh.com

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:10 WHISTLE BLOWER 02:10 THE LOVE CLINIC 04:00 MOHICAN COMES HOME 06:10 SOMEONE IN THE CLOUDS 08:00 OUR DEPARTURES 10:10 DANGEROUS COPS: FINAL 5 DAYS 12:20 WHISTLE BLOWER 14:20 NEKO ATSUME HOUSE 16:00 THE LONG WAY HOME 18:00 MOHICAN COMES HOME 20:10 THE LOVE CLINIC 22:00 ROMANG

Read More »