31 October, 2020

Lịch phát sóng Red by HBO 5/7/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:40 BABY
02:30 THE LOVE FLU
04:10 A GAMBLER’S STORY
05:50 ATARU – THE FIRST LOVE & THE LAST KILL
08:00 HAUNTED CAMPUS
09:40 THE LOVE FLU
11:20 DESIGN X 7 LOVE
13:30 BABEL S1
14:50 BABEL S1
16:10 ATARU – THE FIRST LOVE & THE LAST KILL
18:20 CAT FUNERAL
20:20 THE LOVE FLU
22:00 LET THE BULLETS FLY