30 October, 2020

Lịch phát sóng Red by HBO 29/7/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:30 THE PEARLS OF THE STONE MAN
03:40 THE BLACK SWINDLER
06:00 MAKUKO
08:00 TOP STAR
10:10 LOCK-ON LOVE
12:00 THE BLACK SWINDLER
14:20 MR.JIN’S HAPPY LIFE
16:10 THE PEARLS OF THE STONE MAN
18:20 THE NEW OPTION
20:00 A LITTLE REUNION S1
21:00 A LITTLE REUNION S1
22:00 INTIMATE ENEMIES