30 October, 2020

Lịch phát sóng Red by HBO 24/9/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:00 OLD BOYS: THE WAY OF THE DRAGON
02:00 THE BIG SHOT
04:00 DRAGON RELOADED
05:50 FAMILY OF STRANGERS
08:00 72 MARTYRS
10:00 THE MAGNIFICENT BOBITA
11:30 JUSTICE HIGH
13:30 OLD BOYS: THE WAY OF THE DRAGON
15:30 STRAYER’S CHRONICLE
17:50 THE BIG SHOT
19:50 FAMILY OF STRANGERS
22:00 BIG THREE DRAGONS