30 October, 2020

Lịch phát sóng Red by HBO 23/9/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:10 JUSTICE HIGH
02:10 HIGANJIMA: VAMPIRE ISLAND
04:20 STEP INTO THE DARK
06:10 RUN! T HIGH SCHOOL BASKETBALL CLUB
08:20 SEE YOU TOMORROW
10:40 WOLF GIRL AND BLACK PRINCE
12:50 SOLOMON’S PERJURY PART 2: JUDGEMENT
15:30 JUSTICE HIGH
17:30 RUN! T HIGH SCHOOL BASKETBALL CLUB
19:40 STRAYER’S CHRONICLE
22:00 AIRPOCALYPSE