25 September, 2020

Lịch phát sóng Red by HBO 13/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:00 MANHOLE
01:50 TRIPLE TAP
04:00 THE GRANDMASTER
06:20 MOON FISHING IN AEWOL
08:10 AIBOU: THE MOVIE IV
10:20 RAMEN TEH
12:00 I AM HOME
13:40 MANHOLE
15:30 A LONG GOODBYE
17:50 TRIPLE TAP
20:00 A LITTLE REUNION S1
21:00 A LITTLE REUNION S1
22:00 SOMETHING LIKE, SOMETHING LIKE IT
23:50 RAMEN TEH