27 September, 2020

Lịch phát sóng Red by HBO 12/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:30 ANOTHER WOMAN
03:20 RAMEN TEH
05:00 MANHOLE
06:50 SCANDAL MAKERS (2008)
08:50 THE BASEMENT
10:30 AIBOU: THE MOVIE IV
12:40 LOVE SPEAKS
14:30 I AM HOME
16:10 ANOTHER WOMAN
18:00 SCANDAL MAKERS (2008)
20:00 A LITTLE REUNION S1
21:00 A LITTLE REUNION S1
22:00 KISEKI: SOBITO OF THAT DAY