27 September, 2020

Lịch phát sóng Red by HBO 10/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:40 KISEKI: SOBITO OF THAT DAY
02:40 A LONG GOODBYE
05:00 ANOTHER WOMAN
06:50 CANOLA
09:00 THE GRANDMASTER
11:20 KISEKI: SOBITO OF THAT DAY
13:20 AIBOU: THE MOVIE IV
15:30 THE SUN ALSO RISES
17:40 A LONG GOODBYE
20:00 A LITTLE REUNION S1
21:00 A LITTLE REUNION S1
22:00 TRIPLE TAP