12 May, 2021

Lịch phát sóng Red by HBO 1/8/2020

Lịch phát sóng Red by HBO 1/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
06:00 Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3)
07:20 Các Nguyên Tố: Cosentino
08:00 Phim truyện đặc sắc ( Nước ngoài)
08:20 Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
09:20 Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1)
10:15 Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
11:10 Macgyver (Phần 4)
12:05 Cứu Thương: Cuộc Sống Hiểm Nguy (Phần 1)
13:05 Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1)
14:00 Danh Sách Đen (Phần 7)
14:55 Tìm Kiếm Tài Năng Châu Á (Phần 3)
16:15 Bia Đỡ Đạn (Phần 1)
17:10 Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1)
18:05 Danh Sách Đen (Phần 7)
19:00 Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân Los Angeles (Phần 11)
19:55 Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
20:50 Cảnh Sát Chicago (Phần 5)
21:45 Lincoln Rhyme: Săn Lùng Kẻ Tầm Xương (Phần 1)
22:40 Đặc Nhiệm Hawaii (Phần 10)
23:35 Khách Sạn Transylvania – Phần 2
Lịch phát sóng Red by HBO 1/8/2020