nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng O2 TV

Lịch phát sóng VTC

Lịch phát sóng O2 TV 14/11/2014

00:00 Tiếp tục chương trình 00:30 Talk show 01:00 Bản tin O2 01:30 Sống chung với đái tháo đường 02:00 Đái tháo đường bạn nên biết 02:30 Nhật ký O2 03:00 Chuyện dễ đùa khó nói 03:30 Bản tin O2 04:00 24 giờ sống khỏe 05:00 Nhật ký O2 05:30 Lời chào buổi sáng 05:32 Thái cực trường sinh đạo …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 13/11/2014

00:00 Tiếp tục chương trình 00:30 Dành cho đôi mắt 00:45 Chuyện ngành Y 01:00 Bản tin O2 01:30 Mình là phụ nữ 02:00 Tuổi vàng 02:30 Nhật ký O2 03:00 Dr Happy15 03:30 Bản tin O2 04:00 Sống chung với đái tháo đường 04:30 Đái tháo đường bạn nên biết 05:00 Nhật ký O2 05:30 Lời chào buổi sáng …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 12/11/2014

00:00 Tiếp tục chương trình 00:30 Tường thuật Ghi băng 01:00 Bản tin O2 01:30 Nuôi con khôn lớn 02:00 Chuyện nhà Quyênh 02:15 Trái tim cho em 02:30 Nhật ký O2 03:00 Tuổi vàng15 03:30 Bản tin O2 04:00 Mình là phụ nữ 04:30 Tuổi vàng 05:00 Nhật ký O2 05:30 Lời chào buổi sáng 05:32 Thái cực trường …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 11/11/2014

00:00 Tiếp tục chương trình 00:30 Ô xi cho cuộc sống 01:00 Bản tin O2 01:30 Đái tháo đường bạn nên biết 02:00 Sống chung với Đái tháo đường 02:30 Nhật ký O2 03:00 Mình là phụ nữ15 03:30 Bản tin O2 04:00 Nuôi con khôn lớn 04:30 Chuyện nhà Quyênh 04:45 Trái tim cho em 05:00 Nhật ký O2 …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 10/11/2014

00:00 Dr Happy 00:30 Mang âm nhạc đến bệnh viện 00:45 Giải mã XY 01:00 Góc nhìn O2 01:30 Tạp chí sức khoẻ 02:00 Mình là phụ nữ 02:30 Nhật ký O2 03:00 Sống chung với Đái tháo đường 03:30 Góc nhìn O2 04:00 Talkshow 04:30 Sống chung với Đái tháo đường 05:00 Nhật ký O2 05:30 Lời chào buổi …

Read More »