nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng O2 TV

Lịch phát sóng VTC

Lịch phát sóng O2 TV 16/5/2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin O2 01:00 Tuổi vàng 02:00 Hoán đổi linh hồn Tập 17 03:00 Thiên đường lạc lối Tập 17 04:00 Vaccin cuộc sống 04:30 Đi và gặp 05:00 Phượng vũ chưởng P1 05:30 Khởi động cuộc sống 06:00 Bản tin O2 06:30 Hoán đổi linh hồn Tập 17 08:00 Thiên đường …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 19/7/2015

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin 30p 00:30 Dr Happy: Stress và sức khỏe nam giới 01:00 Tuổi vàng PL : Làm ông bà 01:30 Ô xy cho cuộc sống Phương pháp cứu ngài cổ truyền và hiện đại 02:00 Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 6 03:00 Phim truyện:Hoán đổi linh hồn_Tập 9 04:00 24 giờ …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 18/7/2015

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin 30p 00:30 Chuỵện dễ đùa khó nói Hôn nhân không tình dục 01:00 Huyết áp mỡ máu: Điều trị đúng tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu 01:30 Văccin cuộc sống Văn hóa phong bì 02:00 Phim truyện: Giấc mơ tình yêu_Tập 5 03:00 Phim truyện: Hoán đổi linh …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 17/7/2015

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin 30p 00:30 Dr Happy: Thể thao và tình dục 01:00 24 giờ sống khoẻ Bệnh cường giáp 01:30 Sống chung với ĐTĐ: ĐTĐ và hội chứng ngừng thở 02:00 Phim truyện:Giấc mơ tình yêu_Tập 4 03:00 Phim truyện:Hoán đổi linh hồn_Tập 7 04:00 Huyết áp mỡ máu: Điều trị đúng …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 16/7/2015

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin 30p 00:30 Chuỵện dễ đùa khó nói Hôn nhân không tình dục 01:00 Dành cho đôi mắt: PL : Tật khúc xạ và phương pháp điều trị 01:30 Mình là phụ nữ: Mưa bóng mây 02:00 Phim truyện: Giấc mơ tình yêu_Tập 3 03:00 Phim truyện: Hoán đổi linh hồn_Tập …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 12/7/2015

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin 30p 00:30 Dr Happy: Thể thao và tình dục 01:00 Tuổi vàng PL : Con chăm cha không bằng bà chăm ông 01:30 Ô xy cho cuộc sống PL : Chọn trường cho con 2 02:00 Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 45 03:00 Phim truyện:Hoán đổi linh hồn_Tập 2 04:00 …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 11/7/2015

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin 30p 00:30 Chuỵện dễ đùa khó nói Vợ chồng lệch pha 01:00 Huyết áp mỡ máu: Xử trí huyết áp thấp tại nhà 01:30 Văccin cuộc sống Mạng xã hội 02:00 Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 44 03:00 Phim truyện:Hoán đổi linh hồn_Tập 1 04:00 Tuổi vàng PL : Con …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 10/7/2015

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin 30p 00:30 Dr Happy: Những sai lầm khi yêu 01:00 24 giờ sống khoẻ Sống chung an toàn với bệnh Thalasemi 01:30 Sống chung với ĐTĐ: Điều giản dị 02:00 Phim truyện:Thiên đường lạc lối_Tập 43 03:00 Phim truyện:Đường về nhà_Tập 100 04:00 Huyết áp mỡ máu: Xử trí huyết …

Read More »