nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng O2 TV

Lịch phát sóng VTC

Lịch phát sóng O2 TV 8/7/2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Nụ cười ban mai 7p 00:30 Tuổi vàng 01:00 Nụ cười Ban Mai 01:30 Hương vị Việt 02:00 Tìm mẹ Tập 21 03:00 Thiên đường lạc lối Tập 44 04:00 Dành cho đôi mắt 04:30 Vaccin cuộc sống 05:00 Phượng vũ chưởng P1 05:30 Cải thiện cuộc sống 05:35 Nụ cười Ban …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 7/7/2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Nụ cười ban mai 7p 00:30 Dành cho đôi mắt 01:00 Nụ cười Ban Mai 01:30 Bác sĩ O2 02:00 Tìm mẹ Tập 21 03:00 Thiên đường lạc lối Tập 44 04:00 Dành cho đôi mắt 04:30 Tuổi vàng 05:00 Liên hoa côn 05:30 Cải thiện cuộc sống 05:35 Nụ cười Ban …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 6/7/2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Nụ cười ban mai 7p 00:30 Mình là phụ nữ 01:00 Nụ cười Ban Mai 01:30 Vui khoẻ cùng sao 02:00 Tìm mẹ Tập 21 03:00 Thiên đường lạc lối Tập 44 04:00 Theo dấu người xưa 04:30 Dành cho đôi mắt 05:00 Phượng vũ chưởng P2 05:30 Cải thiện cuộc sống …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 5/7/2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Nụ cười ban mai 7p 00:30 Chuyện Bây giờ mới kể 01:00 Nụ cười Ban Mai 01:30 Thành tựu Y học 02:00 Tìm mẹ Tập 20 03:00 Thiên đường lạc lối Tập 43 04:00 Theo dấu người xưa 04:30 Mình là phụ nữ 05:00 Phượng vũ chưởng P1 05:30 Cải thiện cuộc …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 19/5/2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin O2 01:00 Ô xy cho cuộc sống 01:30 24 giờ sống khoẻ 02:00 Hoán đổi linh hồn Tập 20 03:00 Thiên đường lạc lối Tập 20 04:00 Nuôi con khôn lớn 04:30 Mái ấm yêu thương 05:00 Yoga sau sinh 1 05:30 Khởi động cuộc sống 06:00 Bản tin O2 …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 18/5/2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin O2 01:00 Giờ chiến thắng Ung thư 01:30 Ô xy cho cuộc sống 02:00 Hoán đổi linh hồn Tập 19 03:00 Thiên đường lạc lối Tập 19 04:00 Ô xy cho cuộc sống 04:30 24 giờ sống khoẻ 05:00 Phượng vũ chưởng P1 05:30 Khởi động cuộc sống 06:00 Bản …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 17/5/2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin O2 01:00 Vaccin cuộc sống 01:30 Đi và gặp 02:00 Hoán đổi linh hồn Tập 18 03:00 Thiên đường lạc lối Tập 18 04:00 Giờ chiến thắng Ung thư 04:30 Ô xy cho cuộc sống 05:00 Yoga sau sinh 1 05:30 Khởi động cuộc sống 06:00 Bản tin O2 06:30 …

Read More »

Lịch phát sóng O2 TV 16/5/2016

Thời gian Tên chương trình Chi tiết 00:00 Bản tin O2 01:00 Tuổi vàng 02:00 Hoán đổi linh hồn Tập 17 03:00 Thiên đường lạc lối Tập 17 04:00 Vaccin cuộc sống 04:30 Đi và gặp 05:00 Phượng vũ chưởng P1 05:30 Khởi động cuộc sống 06:00 Bản tin O2 06:30 Hoán đổi linh hồn Tập 17 08:00 Thiên đường …

Read More »