nGày 12/11/2018

Lịch phát sóng O2 TV 17/7/2017

Lịch phát sóng O2 TV 17/7/2017
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm mũi xoang ở trẻ em
00:30MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
01:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTVấn đề tật khúc xạ hiện nay
01:15BÁC SỸ O2Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
01:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHSử dụng kháng sinh an tòa và hiệu quả
01:45CHUYỆN BÂY GiỜMỚI KỂ Trở về
02:00MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
02:30TUỔI VÀNGTiểu đêm nỗi phiền toái của người cao tuổi
03:00NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm mũi xoang ở trẻ em
03:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTVấn đề tật khúc xạ hiện nay
03:45BÁC SỸ O2Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
04:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng test nhanh
04:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂTrở về
04:30MÌNH LÀ PHỤ NỮMưa bóng mây
05:00TUỔI VÀNGTiểu đêm nỗi phiền toái của người cao tuổi
05:30NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm mũi xoang ở trẻ em
06:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTVấn đề tật khúc xạ hiện nay
06:15BÁC SỸ O2Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
06:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHSử dụng kháng sinh an tòa và hiệu quả
06:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂTrở về
07:00MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
07:30TUỔI VÀNGTiểu đêm nỗi phiền toái của người cao tuổi
08:00NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm mũi xoang ở trẻ em
08:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTVấn đề tật khúc xạ hiện nay
08:45BÁC SỸ O2Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
09:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng test nhanh
09:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂTrở về
09:30MÌNH LÀ PHỤ NỮMưa bóng mây
10:00TUỔI VÀNGTiểu đêm nỗi phiền toái của người cao tuổi
10:30NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm mũi xoang ở trẻ em
11:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTVấn đề tật khúc xạ hiện nay
11:15BÁC SỸ O2Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
11:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHSử dụng kháng sinh an tòa và hiệu quả
11:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂTrở về
12:00MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
12:30TUỔI VÀNGTiểu đêm nỗi phiền toái của người cao tuổi
13:00NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm mũi xoang ở trẻ em
13:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTVấn đề tật khúc xạ hiện nay
13:45BÁC SỸ O2Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
14:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng test nhanh
14:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂTrở về
14:30MÌNH LÀ PHỤ NỮMưa bóng mây
15:00TUỔI VÀNGTiểu đêm nỗi phiền toái của người cao tuổi
15:30NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm mũi xoang ở trẻ em
16:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp phẫu thuật Smile
16:15BÁC SỸ O2Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
17:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHSử dụng kháng sinh an tòa và hiệu quả
17:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂTrở về
17:30NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm mũi xoang ở trẻ em
18:00TUỔI VÀNGTiểu đêm nỗi phiền toái của người cao tuổi
18:30MÌNH LÀ PHỤ NỮKhoẻ và đẹp
19:00TIẾP SÓNG THỜI SỰ VTV1
20:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTLasik hiện có được sử dụng trong phẫu thuật khúc xạ
20:15BÁC SỸ O2Chiến sỹ Blouse trắng
20:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng test nhanh
20:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂÁnh sáng nơi cuối con đường
21:00MÌNH LÀ PHỤ NỮMưa bóng mây
21:30TUỔI VÀNGVai trò của người cao tuổi trong phòng chống bạo lực gia đình
22:00NUÔI CON KHÔN LỚNChăm sóc dinh dưỡng để phòng chống sởi cho bé
22:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp phẫu thuật Smile
23:00MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
23:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHSử dụng kháng sinh an tòa và hiệu quả

 

Lịch phát sóng O2 TV 17/7/2017