nGày 16/11/2018

Lịch phát sóng O2 TV 16/7/2017

Lịch phát sóng O2 TV 16/7/2017
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm gan virus ở trẻ
00:30MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
01:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp Smart surf
01:15BÁC SỸ O2Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh
01:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng kĩ thuật hiện đại trong chẩn đoán
01:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂNhững tấm lòng nhân hậu
02:00MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
02:30TUỔI VÀNGPhòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi
03:00NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm gan virus ở trẻ
03:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp Smart surf
03:45BÁC SỸ O2Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh
04:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHHiểu đúng về kháng sinh
04:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂNhững tấm lòng nhân hậu
04:30MÌNH LÀ PHỤ NỮĐiều trị sơ gan bằng tế bào gốc
05:00TUỔI VÀNGPhòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi
05:30NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm gan virus ở trẻ
06:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp Smart surf
06:15BÁC SỸ O2Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh
06:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng kĩ thuật hiện đại trong chẩn đoán
06:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂNhững tấm lòng nhân hậu
07:00MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
07:30TUỔI VÀNGPhòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi
08:00NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm gan virus ở trẻ
08:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp Smart surf
08:45BÁC SỸ O2Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh
09:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHHiểu đúng về kháng sinh
09:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂNhững tấm lòng nhân hậu
09:30MÌNH LÀ PHỤ NỮĐiều trị sơ gan bằng tế bào gốc
10:00TUỔI VÀNGPhòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi
10:30NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm gan virus ở trẻ
11:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp Smart surf
11:15BÁC SỸ O2Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh
11:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng kĩ thuật hiện đại trong chẩn đoán
11:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂNhững tấm lòng nhân hậu
12:00MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
12:30TUỔI VÀNGPhòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi
13:00NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm gan virus ở trẻ
13:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp Smart surf
13:45BÁC SỸ O2Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh
14:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHHiểu đúng về kháng sinh
14:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂNhững tấm lòng nhân hậu
14:30MÌNH LÀ PHỤ NỮĐiều trị sơ gan bằng tế bào gốc
15:00TUỔI VÀNGPhòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi
15:30NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm gan virus ở trẻ
16:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTLasik hiện có được sử dụng trong phẫu thuật khúc xạ
16:15BÁC SỸ O2Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh
17:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng kĩ thuật hiện đại trong chẩn đoán
17:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂNhững tấm lòng nhân hậu
17:30NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm gan virus ở trẻ
18:00TUỔI VÀNGPhòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi
18:30MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
19:00TIẾP SÓNG THỜI SỰ VTV1
20:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTCó nên mổ cận hay không?
20:15BÁC SỸ O2Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh
20:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHHiểu đúng về kháng sinh
20:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂNhững tấm lòng nhân hậu
21:00MÌNH LÀ PHỤ NỮĐiều trị sơ gan bằng tế bào gốc
21:30TUỔI VÀNGPhòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi
22:00NUÔI CON KHÔN LỚNChơi cùng con
22:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTLasik hiện có được sử dụng trong phẫu thuật khúc xạ
23:00MÌNH LÀ PHỤ NỮKhoẻ và đẹp
23:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng kĩ thuật hiện đại trong chẩn đoán

 

Lịch phát sóng O2 TV 16/7/2017