nGày 21/07/2018

Lịch phát sóng O2 TV 15/7/2017

Lịch phát sóng O2 TV 15/7/2017
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00NUÔI CON KHÔN LỚNChơi cùng con
00:30MÌNH LÀ PHỤ NỮMưa bóng mây
01:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp phẫu thuật Smile
01:15BÁC SỸ O2Chiến sỹ Blouse trắng
01:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHHiểu đúng về kháng sinh
01:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂÁnh sáng nơi cuối con đường
02:00MÌNH LÀ PHỤ NỮMưa bóng mây
02:30TUỔI VÀNGVai trò của người cao tuổi trong phòng chống bạo lực gia đình
03:00NUÔI CON KHÔN LỚNChơi cùng con
03:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp phẫu thuật Smile
03:45BÁC SỸ O2Chiến sỹ Blouse trắng
04:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng kĩ thuật hiện đại trong chẩn đoán
04:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂÁnh sáng nơi cuối con đường
04:30MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
05:00TUỔI VÀNGVai trò của người cao tuổi trong phòng chống bạo lực gia đình
05:30NUÔI CON KHÔN LỚNChơi cùng con
06:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp phẫu thuật Smile
06:15BÁC SỸ O2Chiến sỹ Blouse trắng
06:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHHiểu đúng về kháng sinh
06:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂÁnh sáng nơi cuối con đường
07:00MÌNH LÀ PHỤ NỮMưa bóng mây
07:30TUỔI VÀNGVai trò của người cao tuổi trong phòng chống bạo lực gia đình
08:00NUÔI CON KHÔN LỚNChơi cùng con
08:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp phẫu thuật Smile
08:45BÁC SỸ O2Chiến sỹ Blouse trắng
09:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng kĩ thuật hiện đại trong chẩn đoán
09:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂÁnh sáng nơi cuối con đường
09:30MÌNH LÀ PHỤ NỮCho 1 lan da tuoi tre
10:00TUỔI VÀNGVai trò của người cao tuổi trong phòng chống bạo lực gia đình
10:30NUÔI CON KHÔN LỚNChơi cùng con
11:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp phẫu thuật Smile
11:15BÁC SỸ O2Chiến sỹ Blouse trắng
11:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHHiểu đúng về kháng sinh
11:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂÁnh sáng nơi cuối con đường
12:00MÌNH LÀ PHỤ NỮMưa bóng mây
12:30TUỔI VÀNGVai trò của người cao tuổi trong phòng chống bạo lực gia đình
13:00NUÔI CON KHÔN LỚNChơi cùng con
13:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp phẫu thuật Smile
13:45BÁC SỸ O2Chiến sỹ Blouse trắng
14:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng kĩ thuật hiện đại trong chẩn đoán
14:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂÁnh sáng nơi cuối con đường
14:30MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
15:00TUỔI VÀNGVai trò của người cao tuổi trong phòng chống bạo lực gia đình
15:30NUÔI CON KHÔN LỚNChơi cùng con
16:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp Smart surf
16:15BÁC SỸ O2Chiến sỹ Blouse trắng
17:00DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHHiểu đúng về kháng sinh
17:15CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂÁnh sáng nơi cuối con đường
17:30NUÔI CON KHÔN LỚNChơi cùng con
18:00TUỔI VÀNGVai trò của người cao tuổi trong phòng chống bạo lực gia đình
18:30MÌNH LÀ PHỤ NỮMưa bóng mây
19:00TIẾP SÓNG THỜI SỰ VTV1
20:00DÀNH CHO ĐÔI MẮTNhững bất thường hay gặp trên người mắc tật khúc xạ
20:15BÁC SỸ O2Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
20:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHỨng dụng kĩ thuật hiện đại trong chẩn đoán
20:45CHUYỆN BÂY GiỜ MỚI KỂTrở về
21:00MÌNH LÀ PHỤ NỮSống khỏe
21:30TUỔI VÀNGTiểu đêm nỗi phiền toái của người cao tuổi
22:00NUÔI CON KHÔN LỚNBệnh viêm gan virus ở trẻ
22:30DÀNH CHO ĐÔI MẮTPhương pháp Smart surf
23:00MÌNH LÀ PHỤ NỮMưa bóng mây
23:30DÙNG KHÁNG SINH ĐÚNG CÁCHHiểu đúng về kháng sinh

 

Lịch phát sóng O2 TV 15/7/2017