nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 9/9/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 9/9/2019
00:25:007 DAYS IN ENTEBBE : 7 NGÀY Ở ENTEBBE
02:20:00THE HUNTED (2003) : KẺ BỊ SĂN ĐUỔI
04:05:00211 : MÃ 211
05:40:00KISS THE GIRLS : HÔN CÁC CÔ GÁI
07:45:00THE BIG SHORT : VỤ BÁN KHỐNG LỊCH SỬ
10:00:00THE CHAMBER (1996) : CĂN PHÒNG
12:00:00DADDY DAY CARE : NHÀ TRẺ CỦA BỐ
13:40:00KISS THE GIRLS : HÔN CÁC CÔ GÁI
15:45:00211 : MÃ 211
17:20:00THE HUNTED (2003) : KẺ BỊ SĂN ĐUỔI
19:05:007 DAYS IN ENTEBBE : 7 NGÀY Ở ENTEBBE
21:00:00THE TWILIGHT ZONE S104: A TRAVELER : MIỀN HƯ ẢO 104
22:00:00OBSERVE AND REPORT : THEO DÕI VÀ BÁO CÁO
23:30:00MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE : MARK FELT: NGƯỜI LẬT TẨY NHÀ TRẮNG
Lịch phát sóng Max by HBO 9/9/2019