nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 9/4/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 9/4/2019
CHUYỆN GIẬT GÂN00:25 – 03:05
CON TÀU EVENT HORIZON03:05 – 04:50
KULL – NGƯỜI ĐI CHINH PHẠT04:50 – 06:35
TẨY CHAY06:35 – 08:40
HIỆP SĨ NGỰA XÁM08:40 – 10:45
CƠN BÃO HOÀN HẢO10:45 – 13:05
CHIẾN BINH 10113:05 – 14:20
KULL – NGƯỜI ĐI CHINH PHẠT14:20 – 16:05
CON TÀU EVENT HORIZON16:05 – 17:50
CÔ GÁI ĐÓ LÀ AI?17:50 – 19:35
NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT19:35 – 22:00
NGƯỜI CHƠI22:00 – 23:40
MIÊU NỮ23:40 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 9/4/2019