17 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 9/3/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 9/3/2021

01:45:00 FOOTLOOSE (2011) : NHẢY MÚA TỰ DO
03:40:00 OUR BRAND IS CRISIS : TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI LÀ KHỦNG HOẢNG
05:30:00 AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
07:00:00 A DOG YEAR : NĂM CỦA CHÓ
08:20:00 TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
09:35:00 PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
12:15:00 FOOTLOOSE (2011) : NHẢY MÚA TỰ DO
14:10:00 OUR BRAND IS CRISIS : TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI LÀ KHỦNG HOẢNG
16:00:00 A LESSON BEFORE DYING : BÀI HỌC TRƯỚC KHI CHẾT
17:40:00 SPIDER-MAN 3 : NGƯỜI NHỆN PHẦN III
20:00:00 BLOWN AWAY : NỔ TUNG
22:00:00 RAMBO: LAST BLOOD : RAMBO: ĐỔ MÁU LẦN CUỐI
23:40:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
Lịch phát sóng Max by HBO 9/3/2021