nGày 24/04/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 9/2/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 9/2/2019
ARTHUR01:50 – 03:50
BARB WIRE03:50 – 05:35
MỘT SỐ05:35 – 07:00
CẢNH SÁT ĐAO PHỦ07:00 – 09:05
XIN CHÀO09:05 – 11:00
TRẢ ĐŨA 60311:00 – 12:00
CREED12:00 – 14:25
BARB WIRE14:25 – 16:10
ARTHUR16:10 – 18:10
NHỮNG KẺ NỔI LOẠN18:10 – 20:05
LOOKING GLASS20:05 – 22:00
TRẢ ĐŨA 60322:00 – 23:15
NGÀY ÁI QUỐC23:15 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 9/2/2019