nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 9/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 9/10/2019
NGÔI NHÀ SÁP (2005)/ HOUSE OF WAX (2005)00:20 – 02:20
PHƯƠNG THUỐC CHO SỨC KHỎE/ A CURE FOR WELLNESS02:20 – 04:50
ĐIỀU GÌ ĐÓ Ở MARY/ THERE’S SOMETHING ABOUT MARY04:50 – 06:55
KULL – NGƯỜI ĐI CHINH PHẠT/ KULL THE CONQUEROR06:55 – 08:40
HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG/ THE LAST BOYSCOUT08:40 – 10:30
MÃ 211/ 21110:30 – 12:05
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ DU HÀNH THỜI GIAN/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT TIME TRAVEL12:05 – 13:35
PAPILLON (2017) / PAPILLON (2017)13:35 – 15:55
NGÔI NHÀ SÁP (2005)/ HOUSE OF WAX (2005)15:55 – 17:55
10 ĐIỀU EM GHÉT Ở ANH/ 10 THINGS I HATE ABOUT YOU17:55 – 19:40
LÂU ĐÀI CUỐI CÙNG/ THE LAST CASTLE19:40 – 22:00
SỐ 21 PHỐ JUMP/ 21 JUMP STREET22:00 – 23:55
SAU ÁNH HOÀNG H

 

Lịch phát sóng Max by HBO 9/10/2019