29 November, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 8/9/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:25 SHUTTER
02:55 X2: X-MEN UNITED
05:05 THE SCORE
07:10 TOWER HEIST
08:55 GONE GIRL
11:20 THE WOLFMAN
13:05 THE TWILIGHT ZONE S2
13:45 GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2
16:05 SUGARTIME
17:55 I LOVE YOU, MAN
19:35 ROOM 104 S4
20:05 BAD BOYS (1995)
22:00 ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER
23:45 HIGH & MIGHTY