14 May, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 8/5/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 8/5/2021

01:20:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 108
02:05:00 SEARCH AND DESTROY : TÌM VÀ DIỆT
03:30:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
05:25:00 CREED II : CREED PHẦN 2
07:30:00 DINNER FOR SCHMUCKS : BỮA TỐI CHO NHỮNG KẺ NGỐC
09:20:00 THE SCORPION KING 3: BATTLE FOR REDEMPTION : VUA BỌ CẠP 3: CUỘC CHIẾN CHUỘC TỘI
11:05:00 THE HANGOVER : CHẾNH CHOÁNG
12:40:00 SEARCH AND DESTROY : TÌM VÀ DIỆT
14:05:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
16:05:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
17:55:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 907
18:20:00 BLUES BROTHERS 2000 : ANH EM NHÀ BLUE 2000
20:25:00 KEANU : CHÚ MÈO KEANU
22:00:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 108
22:50:00 MIDWAY
Lịch phát sóng Max by HBO 8/5/2021