17 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 8/4/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 8/4/2021

02:30:00 THE SAINT : VỊ THÁNH
04:25:00 FREQUENCY : TẦN SỐ
06:20:00 TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
07:35:00 A DOG YEAR : NĂM CỦA CHÓ
08:55:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
10:40:00 TERMINAL INVASION : TRẬN CHIẾN SÂN BAY
12:05:00 CHAPPIE
14:05:00 THE SAINT : VỊ THÁNH
16:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 905
16:25:00 BATTLESTAR GALACTICA : THE PLAN
18:15:00 THE LAST CASTLE : LÂU ĐÀI CUỐI CÙNG
20:25:00 TREMORS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG
22:00:00 12 ROUNDS 3: LOCKDOWN : 12 VIÊN ĐẠN: PHONG TỎA
23:30:00 DOOM: ANNIHILATION : TUYỆT DIỆT
Lịch phát sóng Max by HBO 8/4/2021