1 March, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 8/2/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 8/2/2021

00:20:00 CASE 39 : VỤ THỨ 39
01:30:00 EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
03:05:00 BLACK RAIN : MƯA ĐEN
05:10:00 A.C.O.D. : NHỮNG ĐỨA TRẺ TRƯỞNG THÀNH TỪ CÁC VỤ LI HÔN
06:35:00 ALONG CAME A SPIDER : CON NHỆN XUẤT HIỆN
08:15:00 TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
09:35:00 MAN ON FIRE : CUỒNG NỘ
11:55:00 SUDDEN DEATH : CÁI CHẾT BẤT NGỜ
13:45:00 BLACK RAIN : MƯA ĐEN
15:50:00 CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
17:35:00 EINSTEIN AND EDDINGTON : EINSTEIN VÀ EDDINGTON
19:10:00 MYSTERY MEN : NHỮNG NGƯỜI BÍ ẨN
21:10:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 105
22:00:00 TRAFFIC : BUÔN LẬU
Lịch phát sóng Max by HBO 8/2/2021