nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 8/10/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 8/10/2018
TRUY SÁT BILL: PHẦN 1/KILL BILL: VOL. 100:45 – 02:45
HÀNH TRÌNH TỚI TÂM TRÁI ĐẤT/JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH (2008)02:45 – 04:25
SIÊU TÂN TINH/SUPERNOVA04:25 – 06:05
NỔ TUNG/BLOWN AWAY06:05 – 08:15
ELLA BỊ BỎ BÙA/ELLA ENCHANTED08:15 – 10:00
CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 409/BALLERS S40910:00 – 10:30
BẮT CHƯỚC PHẦN 2/MIMIC 210:30 – 12:00
THẾ GIỚI MIỀN TÂY 104/WESTWORLD S104: DISSONANCE THEORY12:00 – 13:10
TRẢ ĐŨA 504/STRIKE BACK S504: EPISODE 4413:10 – 14:10
/MIKE JUDGE PRESENTS: TALES FROM THE TOUR BUS S20114:10 – 14:40
ĐIỆP VIÊN NHÍ PHẦN 3: TRÒ CHƠI KẾT THÚC/SPY KIDS 3: GAME OVER14:40 – 16:15
XIN CHÀO CÁC QUÝ CÔ/HELLO LADIES: THE MOVIE16:15 – 17:45
HÀNH TRÌNH TỚI TÂM TRÁI ĐẤT/JOURNEY TO THE CENTER OF THE EARTH (2008)17:45 – 19:25
TÌM LẠI TỔ ẤM/HOME AGAIN19:25 – 21:10
ĐỔ MÁU VÌ ĐIỀU ĐÓ/BLEED FOR THIS21:10 – 23:15
CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 409/BALLERS S40923:15 – 23:45
GIÀN KHOAN NƯỚC SÂU HORIZO

 

Lịch phát sóng Max by HBO 8/10/2018