nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 7/5/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 7/5/2019
TỪ CHẬP TỐI CHO ĐẾN BÌNH MINH / FROM DUSK TILL DAWN02:55 – 04:45
HỘI ĐẦU LÂU PHẦN 2 / THE SKULLS II04:45 – 06:35
7 NGÀY Ở ENTEBBE / 7 DAYS IN ENTEBBE06:35 – 08:30
NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN / REWIND08:30 – 09:55
CẢNH SÁT ĐAO PHỦ / BLADE RUNNER09:55 – 12:00
CHIẾN BINH 105 / WARRIOR S10512:00 – 13:10
BỐ GIÀ / THE GODFATHER13:10 – 16:15
JOE YOUNG PHI THƯỜNG / MIGHTY JOE YOUNG16:15 – 18:20
ĐỘI TRỌNG ÁN HOLLYWOOD / HOLLYWOOD HOMICIDE18:20 – 20:25
NGƯỜI DUY NHẤT / THE ONE20:25 – 22:00
MỘT THỜI GIẾT CHÓC / A TIME TO KILL22:00 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 7/5/2019